Postup pro ochranu osobních údajů (GDPR) v TJ Pardubičky z. s.

18.08.2018 09:51

V sekci dokumenty naleznete Postup pro ochranu osobních údajů (GDPR) v TJ Pardubičky.

www.tjpardubicky.cz/dokumenty/ 

Kontakt

TJ Pardubičky Bokova 364, Pardubice, 530 07 602 191 245
Jiří Sita, předseda TJ
tjpardubicky@gmail.com